tilgang

Atelier Feder er en lille tegnestue som tager sit afsæt i både fortiden, nutiden og fremtiden. Jeg tror på at indsigt i byggerier historie og traditioner sammen med nyfortolkning, kan danne et holdbart fundament for mange flere  års brug af bygninger. 

Tegnestuen skaber bæredygtige projekter ved at forbinde boligens historie - fortiden - sammen med dagens krav - nutiden - og samtidig danne en grobund for krav til boligen i fremtiden. Og forsøger at implementere den cirkulære tankegang ved at kigge på genanvendelsesmuligheder i hvert projekt. 

Min tilgang for at skabe smukke, holdbare og gode rum til hverdagen, lægger i at rette en opmærksomhed mod stedet. Gennem undersøgelser af stedets kvaliteter, præmisser og krav, skabes der et grundlag for det videre arbejde i at skabe et projekt med en rød tråd igennem, som favner både rum, atmosfære og tektonik.