top of page
IDEMØDE

Indledende møde hjemme ved jer til en snak om;
- Drømme
- Krav
- Tidsplan
- Økonomi

Efterfølgende modtager i skitser og skrevne noter fra mødet

Pris: 2.500 kr. inkl. moms (1 t. varighed)

(max. 25 km fra Søborg)

SKITSEPROJEKT

Digitalt optegning af eksist. forhold + fremtidige forhold

- Gennemgang af lokalplan, servitutter m.v.
- Plantegning før og efter om-/tilbygning
- Facadetegninger før og efter om-/tilbygning

Snittegninger før og efter om-/tilbygning

- Overordnet materialekatalog


Pris: fra 25.000 kr. inkl. moms 

afhængig af størrelse og kompleksitet

MYNDIGHEDSPROJEKT

Materialer til brug for kommunens byggesagsbehandling:

- Byggeandragende som beskriver om- /tilbygning

- Situationsplan før og efter om-/tilbygning
- Plantegning før og efter om-/tilbygning
- Facadetegninger før og efter om-/tilbygning

Snittegninger før og efter om-/tilbygning

- Upload af materiale til kommunen

- evt. yderligere materiale


Pris: 1250 kr. /time inkl. moms 

OBS! Tegninger fra skitseprojekt kan benyttes

UDBUDSPROJEKT

- Plantegninger; overflader, materialer samt vigtige tolerancer

- Facadetegninger; overflader og materialer

- Bygningssnit inkl. relevante detaljer

- Beskrivende tilbudsliste.

- Afholdelse af besigtigelse

- Gennemgang af tilbud - indstilling af entreprenør til bygherre

Pris: fra 35.000  kr. inkl. moms 

afhængig af størrelse og kompleksitet

ARKITEKT TILSYN

- Tilsyn af arkitektonisk karakter under byggefasen

- Evt. detaljering af knudepunkter/sparring med håndværkere under byggefasen

Pris: 1250 kr. /time inkl. moms 

bottom of page